Ο ΕΟΤ ενέκρινε πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής στο διεθνές τηλεοπτικό μέσο NATIONAL GEOGRAPHIC  για την ενίσχυση κρατήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το κόστος του προγράμματος θα ξεπεράσει τα 310.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

-Αγορά τηλεοπτικού χρόνου για την προβολή 1.001 spots των 30” συνολικά, σε επτά χώρες, συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία, με κατανομή 58 spots των 30” στην πρωινή ζώνη (day time) και 85 spots των 30” σε χρόνο prime time, ανά αγορά.

Επιπλέον δωρεάν όφελος – Online προβολή

-Διαδικτυακή προβολή, παράλληλα και για το ίδιο διάστημα με την τηλεοπτική προβολή, στην ιστοσελίδα NG.Com στοχεύοντας τις αγορές του Ην. Βασιλείου, Ολλανδίας, Σουηδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Νορβηγίας και Ρωσίας, με banners (Leaderboards, Mobile Banner, MPUs και Double MPUs) και pre-roll video των 30”.

-Προβολή για δύο εβδομάδες με banners στην πρώτη σελίδα της τμήματος “Travel” της ιστοσελίδας (https://www.nationalgeographic.com/travel/).

-Προβολή για δύο μήνες με banners στην ιστοσελίδα NG.COM των Greece Travel Guides του Μέσου.

Στόχος Online προβολής τουλάχιστον 576.000 impressions.

Χρονικό διάστημα καμπάνιας 2 μήνες εντός περιόδου Ιανουαρίου –Απριλίου του 2020.