Την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης και εξυπηρέτησης αναγκών ΑμεΑ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στις παραλίες Μηλιά και Γλυφά, με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλοννήσου, που συνεδρίασε την Παρασκευή. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020». Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η εγκατάσταση των προτεινόμενων υποδομών θα γίνει χωρίς να δυσχεραίνεται η διέλευση των υπολοίπων επισκεπτών – χρηστών της παραλίας, καταλαμβάνοντας το μικρότερο δυνατό χώρο. Επίσης, τα συστήματα που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση, χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού χρήστη, αλλά και να εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες ή και τους συνοδούς αυτών.
Όλες οι προτεινόμενες κατασκευές-υποδομές θα έχουν μη μόνιμο χαρακτήρα και θα δύνανται να τοποθετούνται στην αρχή της θερινής περιόδου και να αφαιρούνται μετά το πέρας της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιβάλλον.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά στην Αλόννησο και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών που θα αφορούν στην ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (όπως ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση), συνεισφέροντας στην εξυπηρέτησή τους. Η εγκατάσταση των υποδομών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις παραλίες Μηλιά και Γλυφά, σε σημεία όπου είναι ελεύθερη η πρόσβαση.

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, τα προς προμήθεια είδη είναι:
-Συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα (με ράγες, φορείο κίνησης και κάθισμα, χειρολισθήρα, σύστημα ασφάλειας, συναγερμό, προσαρμοσμένο ντους, σύστημα τηλεμετρίας), ξύλινος διάδρομος πρόσβασης ΑμεΑ, μη μόνιμα αποδυτήρια ΑμεΑ, διατάξεις ηλιοπροστασίας για τη δημιουργία χώρων σκίασης, χημική ή οικολογική τουαλέτα για ΑμεΑ, πληροφοριακές πινακίδες και σήμανση, καθώς και οριζόντια σήμανση χώρων στάθμευσης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 96.400 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Εφημερίδα Θεσσαλία