Παρά τη σημαντική αύξηση της ζήτησης, οι πωλήσεις εξοχικών κατοικιών στη χώρα μας υστερούν σημαντικά σε σύγκριση με άλλες χώρες. Η Ισπανία σήμερα πουλάει περίπου 350.000-400.000 κατοικίες ετησίως. Κατά μέσον όρο η τιμή πώλησης ανά τ.μ. μιας εξοχικής κατοικίας ξεκινάει από 2.000 ευρώ και φθάνει 4-5 φορές υψηλότερα στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες. Εάν η Ελλάδα καταφέρει να πουλάει στο εξωτερικό 80.000 κατοικίες ετησίως (η Ισπανία πουλάει 5 φορές περισσότερες) μπορεί να έχει έσοδα περί τα 16 δισ., δηλαδή όσα είναι περίπου τα ετήσια έσοδα από τον τουρισμό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή εξαγωγών που ενισχύει την εγχώρια δαπάνη χωρίς παράπλευρες αρνητικές επιδράσεις. Αλλά εξίσου σημαντικές είναι οι σταθερές εισροές μετά την αγορά, καθώς οι αλλοδαποί εισάγουν στη χώρα κατά μέσον όρο 30.000 ευρώ ανά οικία για παράπλευρα έξοδα. Δηλαδή ακόμα 2,5 δισ.

Ενα σημαντικό μέρος των κατοικιών διατίθεται και προς ενοικίαση, οπότε παράγονται και έσοδα από ενοικιάσεις. Οι πελάτες που ενοικιάζουν τις κατοικίες ως εξοχικά, συνήθως προέρχονται από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη από τη χώρα καταγωγής του. Δηλαδή πρόκειται για πελάτες που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από μεγάλα τουριστικά γραφεία και να τους φέρουν στη χώρα μας. Μια σειρά κινήτρων θα πρέπει να δοθούν στους αγοραστές ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός πωλήσεων, όπως:

α) Μείωση του ορίου για ελεύθερη είσοδο (visa) για τους πολίτες μη ευρωπαϊκών κρατών που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα (σήμερα 250.000 ευρώ). Δυνατότητα ελεύθερης εισόδου ακόμα και με μεταφορά και κατάθεση σε ελληνική τράπεζα μετρητών για όσο χρόνο διαρκεί η κατάθεση π.χ. πάνω από 300.000 ευρώ μετρητά.

β) Δυνατότητα έναρξης επαγγέλματος ενοικίασης βίλας κατ’ εξαίρεση και στους υπηκόους τρίτων χωρών και μόνο για ενοικίαση της βίλας τους με συγκεκριμένο κωδικό δραστηριότητος (ΚΑΔ). Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο οι κάτοικοι τρίτων χωρών να προβούν σε έναρξη επαγγέλματος με αποτέλεσμα η ενοικίαση να γίνεται είτε παράνομα ή μέσω της νομοθεσίας της οικονομίας διαμοιρασμού ή για τις βίλες πάνω από 80 τ.μ. με άδεια ΕΟΤ και ενοικίαση έως 13 εβδομάδες κατ’ έτος. Επειδή δεν επιτρέπεται να εκπίπτουν τα έξοδα ενοικίασης, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν κίνητρο να λαμβάνουν τιμολόγια για τις δαπάνες τους με αποτέλεσμα να σημειώνεται μη καταγραφή των συναλλαγών για αυτές τις δαπάνες. Να δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να εκπίπτουν τα έξοδα ενοικίασης από τα έσοδα, γεγονός που θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

γ) Ειδική προπληρωμένη κάρτα ασφάλισης για ασθένεια ή νοσοκομειακή νοσηλεία που θα φέρει ένα επιπλέον έσοδο στο κράτος.
δ) Εφόσον δεν θα εργάζονται στην Ελλάδα, παρόλο που θα διαμένουν μόνιμα (πάνω από 183 ημέρες), να μη θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι. Ως μη φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος να απαλλαγούν από κάθε λογής τεκμήρια δαπανών και περιουσιακών στοιχείων (όπως πισίνας, αυτοκινήτου, κατοικίας, επιστροφή δανείων, αγοράς αυτοκινήτου, ή σκάφους, έκτακτες εισφορές κ.λπ.). Σήμερα υπόκεινται στα τεκμήρια δαπανών και αγοράς κατοικίας εφόσον έχουν εισόδημα στην Ελλάδα!

ε) Να τους επιτρέπεται να εισάγουν επ’ αόριστον το αυτοκίνητό τους στη χώρα μας προπληρώνοντας ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

στ) Αγοραστές του εξωτερικού που κάνουν έναρξη επαγγέλματος μόνο για ενοικίαση βίλας να μην κατατάσσονται ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Σήμερα, παρόλο που διαμένουν και εργάζονται με φορολογική έδρα στο εξωτερικό, κατατάσσονται αυθαίρετα ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με αποτέλεσμα τη δυσμενή μεταχείρισή τους από τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός τους στην Ελλάδα.

ζ) Αποσβέσεις. Να υπάρχει η δυνατότητα να εκπίπτουν από τα έσοδα οι αποσβέσεις του κόστους αγοράς της κατοικίας με ετήσια απόσβεση 4%.
Θα αδράξουμε την ευκαιρία;

* Ο κ. Γ. Ατσαλάκης είναι επ. καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
** Ο κ. Θ. Πελαγίδης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και NR Senior Fellow, Brookings Inst.

kathimerini.gr