Λαμβάνουμε μέρος ώστε να προστατεύσουμε την οικογένεια μας και τους γύρω μας.Να προστατεύσουμε την κοινωνία και τις ευπαθείς ομάδες.

Για τον λόγο αυτό, το κατάστημα μας θα συνεχίσει να παραμένει κλειστό βάσει των μέτρων της κυβέρνησης καθώς και το συνεργείο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Αν χρειαστεί για οποιαδήποτε βλάβη η άλλη έκτακτη ανάγκη θα μας βρείτε στο κινητό. Προσέχουμε για να έχουμε!