ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανανεώθηκε και πιστοποιήθηκε εκ νέου η χρήση της Κινητής Μονάδας Ελέγχων Καυσαερίων Οχημάτων στο Νομό μας και προσεχώς θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι.

Η κινητή μονάδα είναι εξοπλισμένη με πλήρη τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των καυσαερίων των κυκλοφορούντων οχημάτων . Η θέσπιση της κάρτας καυσαερίων από την πολιτεία, είχε σκοπό την μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:

  1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, ως και η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος το οποίο: α) εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν τα περιβάλλον πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, β) προκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτουργία του θόρυβο πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.
  2. Mε κοινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε βλαπτικές ουσίες για την υγεία ταυ ανθρώπου και σε προϊόντα αερίων που ρυπαίνουν τo περιβάλλον, πoυ εκπέμπονται από τα οδικά οχήματα, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια των θορύβων πoυ προκαλούνται από αυτά. Όλα τα πιo πάνω όρια μπορούν να κλιμακώνονται ανάλογα με την ηλικία του κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ταυ οχήματος.

Προθεσμίες

Τύπος οχήματος H υποχρέωση για έκδοση ΚΕΚ ξεκινάει
Επιβατικά 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο
TAXI 6 μήνες μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε 6 μήνες
Φορτηγά ( έως 3,5 τόνους) 1 χρόνο μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε χρόνο
Φορτηγά πάνω από 3, 5 τον. και  Λεωφορεία 6 μήνες μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε 6 μήνες

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ