Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 60.000€ εγκρίθηκε από την Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Σκιάθου για να διασφαλισθεί περαιτέρω η υγεία και η ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και του διδακτικού προσωπικού, από τον Δήμο Σκιάθου ύψους 60.000,00 ευρώ για την κάλυψη των κάτωθι προμηθειών και υπηρεσιών και εργασιών στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου Σκιάθου:
1. Αποκατάσταση τοιχοποιίας και επιχρισμάτων κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
2. Προμήθεια χρωμάτων για το βάψιμο του κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής, πλακιδίων και υδραυλικών υλικών στα λουτρά στο κτήριο
Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
4. Κατασκευή λουτρού ΑΜΕΑ.
5. Τοποθέτηση κουφωμάτων (πόρτες) στα λουτρά στο κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
6. Υδραυλικές εργασίες στο κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
7. Αντικατάσταση παραθύρου στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου καθώς και σε 2 αίθουσες του Γυμνασίου.
8. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών οροφής λουτρών στο κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
9. Βαφή δαπέδου στο προαύλιο του κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
10. Προμήθεια υδρορροών για το κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
11. Προμήθεια πινακίδων για το κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
12. Αντικατάσταση μαρμάρων στις ποδιές και στα σκαλοπάτια του κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
13. Συντήρηση επισκευή και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στο κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.
14. Υγρομόνωσητμημάτων ταράτσας».