Εκπαίδευση για τους Πρώτους και τους Δεύτερους του Σμήνους έγινε την Παρασκευή 29/11/19. Τα 8 Πουλιά του Σμήνους που έχουν αναλάβει να βοηθήσουν τις Φωλιές τους να αυτοδιοικηθούν ανέλαβαν να στήσουν και παίξουν στα υπόλοιπα Πουλιά ένα παιχνίδι μέσα στην πόλη δίνοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες για την Ζωή στο Σμήνος.

Μετά το παιχνίδι η εκπαίδευση συνεχίστηκε σε θέματα τόσο σημαντικά για παιδιά που ξέρουν να αυτοδιοικούνται όπως “συνέπεια”. “επικοινωνία”, “αυτοεκτίμηση” και “διαχείριση ρόλων’.