Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τις 9 Σεπτεμβρίου η ΚΥΑ, (διαβάστε την με →ΚΛΙΚ ΕΔΩ) σύμφωνα με την οποία, οι επισκέπτες του ΕΘΠΑΒΣ έχουν την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου για την είσοδό τους, ανάλογα με τη δραστηριότητα την οποία εξασκούν εντός της Ζώνης Α του ΕΘΠΑΒΣ.
«Εισιτήριο» από 11€ το άτομο ως 67€ ανά ημέρα για διάφορες κατηγορίες! | Εξαιρούνται οι κάτοικοι και επαγγελματίες της Αλοννήσου
Απορίας άξιο είναι το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική απόφαση πάρθηκε εν κρυπτώ, αφού ελάχιστοι γνωρίζουν το περιεχόμενό της, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και των τριών νησιών…

Καταστροφική για τον Τουρισμό θεωρείται από αρκετές φωνές η θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, οι οποίες εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάρρευση του θαλάσσιου Τουρισμού στις Βόρειες Σποράδες, ενώ αντιδράσεις διατυπώνουν επαγγελματίες ψαράδες της Σκοπέλου, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν εισιτήριο για να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστήριότητα.Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου Άγγελος Ξηντάρης επικοινώνησε για το θέμα με τον πρόεδρο του ΦΔ κ. Στέφανο Παρασκευόπουλο, ενώ σε προγενέστερη δήλωσή του, είχε αναφέρει ότι «το οικοσύστημα των Σποράδων, ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη, είναι είναι φυσικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν το κεφαλαιοποιήσαμε προς όφελος της Οικονομίας της περιοχής. Περιμένουμε ο Φορέας Διαχείρισης να μας καλέσει να συζητήσουμε σχετικά… Ζητάμε να συμετέχουμε και οι τρεις Δήμοι των νησιών στη διαχείρηση του ΕΘΠΑΒΣ.»

Στην εισήγηση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ, η οποία έγινε δεκτη από τους δύο υπουργούς «η καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ), [Α’ ζώνη] για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του. Το εισιτήριο επίσκεψης θα αποτελεί πόρο του οικείου Φορέα Διαχείρισης».

Εισιτήριο από 11€ – 75€ καλούνται να πληρώσουν οι χρήστες της περιοχής κάλυψη προκειμένου να προβούν σε μια ή περισσότερες δραστηριότητες, όπως:

• διέλευση ή επίσκεψη

• εκπαίδευση, έρευνα, επαγγελματική δραστηριότητα, επίσκεψη με σκάφος, ερασιτεχνική ή /και η αγωνιστική αλιεία.

«Είσοδος» θεωρείται οποιοδήποτε σημείο της οριογραμμής της Ζώνης Α΄ του ΕΘΠΑΒΣ, όπως αυτή περιγράφεται από την ΚΥΑ 23537/2003 (ΦΕΚ Δ’621).

«Διάρκεια εισιτηρίου»: ο χρόνος ο οποίος αναγράφεται στο φυσικό ή ηλεκτρονικό εισιτήριο που εκδίδεται από τις υπηρεσίες του ΦΔ ΕΘΠΑΒΣ.

«Πάροχος μεταφορικού έργου»: οποιοσδήποτε επαγγελματίας παρέχει νόμιμο μεταφορικό έργο διά θαλάσσης εντός της Ζώνης Α του ΕΘΠΑΒΣ.

«Επίσκεψη» θεωρείται η διέλευση από θέση εισόδου οποιουδήποτε ιδιώτη με σκάφος παρόχου μεταφορικού έργου για δραστηριότητα επιτρεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία για το ΕΘΠΑΒΣ.

«Εκπαίδευση» θεωρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει ως σκοπό την παράδοση ή την αποδοχή εκπαιδευτικού έργου, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

«Έρευνα» θεωρείται η επιστημονική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας στο πλαίσιο του Αρ. 11 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60), όπως ισχύει.

«Επαγγελματική δραστηριότητα» θεωρείταιη δραστηριότητα επαγγελματιών με δραστηριότητα τη φωτογραφία, την εικονοληψία και την παραγωγή ταινιών, ή η δραστηριότητα συνεργείων που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους επαγγελματίες.

«Επίσκεψη με σκάφος»: η είσοδος ιδιωτών στη Ζώνη Α του ΕΘΠΑΒΣ με ιδιόκτητο ή μισθωμένο ιδιωτικό σκάφος.

Απορίας άξιο είναι το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική απόφαση πάρθηκε εν κρυπτώ, αφού λίγοι γνωρίζουν το περιεχόμενό της, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και των τριών νησιών…

Πηγή: https://www.efimerida-sporades.com/2020/09/blog-post_11.html?spref=fb&m=1