Ðñáãìáôïðïéçèçêå óçìåñá ç ôåëåôçðáñáäïóçò êáé ðáñáëâçò ôïõ ðñïåäñåéïõ ôïõ áðåñ÷ïìåíïõ Ä.Ó. ôïõ Äéêçãïñéêïõ Óõëëïãïõ Áèçíùí áðï ôïí áðåñ÷ïìåíï ðñïåäñï Âáóéëç Áëåîáíäñç óôïí íåïåêëåãåíôá Äçìçôñç Âåñâåóï ðáñïõóéá Äéêáóôéêùí áñ÷ùí áëëá êáé ðñ. ðñïåäñùí ôïõ ÄÓÁ-- Óôç öùôï ï (íåïò Ðñïåäñïò Äçìçôñçò Âåñâåóïò ìå ôïí ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI
Θα εξεταστεί αν έχουν παραβιαστεί τα μέτρα κατά του κορονοϊού

Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα μπαίνει το πάρτι γενεθλίων του προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού, εν μέσω lockdown.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας παρήγγειλε την  διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το θέμα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν παραβιαστεί τα μέτρα κατά του κορονοϊού (άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα).

Ο Δημήτρης Βερβεσός, χθες, μετά την διάσταση που πήρε το θέμα όταν φωτογραφίες αλλά και βίντεο από το πάρτι στο γραφείο του είδαν το φως της δημοσιότητας έκανε λόγο για  «μία ανθρώπινη και οικογενειακή στιγμή»  εξηγώντας  ότι «με δική τους πρωτοβουλία και για περιορισμένο χρόνο,  συγγενικά μου πρόσωπα και στενοί συνεργάτες, με τους οποίους διατηρώ καθημερινή και εκ του σύνεγγυς συνεργασία,  για να μου ευχηθούν».

«Αναλαμβάνω την ευθύνη στο μέτρο που δεν επέμεινα στη συγκεκριμένη στιγμή  κάποιοι εκ των παρευρισκομένων να φορούν μάσκα, παρότι εγώ φορούσα και παρότι ευρισκόμασταν σε χώρο υγειονομικά προστατευμένο, λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας συσκευών αποστείρωσης του αέρα (UV stailizer) για την προστασία από τον κορονοϊό» σημείωσε σε δήλωση του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.