Φωτογραφίες : Φωτεινή Καρρά

«Ἐπὶ τερπνοῦ λόφου ὑπῆρχε τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου». («Ὑπὸ τὴν Βασιλικὴν Δρῦν» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ὁ ναΐσκος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου κομψός, εὐωδιάζων ἀπὸ τὸ τέμπλον τὸ κυπαρίσσινον καὶ ἀπὸ τὰ ἄνθη, τὰ ὁποῖα εἶχον φέρει». («Ἁμαρτίας Φαντάσματα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)