Σας ενημερώνουμε -οπως πάντα άλλωστε- ότι η Physioskiathos είναι δίπλα σε όλες της ηλικιακές κατηγορίες και τους συμπολίτες του νησιού.

* Ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα
* Εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα
* Πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης
Αφορά:
1. Ηλικιωμένους άνω των 67 ετών σαν πρόγραμμα στήριξης των ευπαθών ομάδων!
-》 Πρέπει να καταρτηθεί ομαδικό γκρουπ τουλάχιστον 4 ατόμων
-》 Το κόστος είναι 50€/μήνα
-》 4-6 επισκέψεις
-》 Οσοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για 1 μήνα, δικαιούνται 4 συνεδρίες φυσικοθεραπείας με κόστος 15€/συνεδρία
2. Ατομα από 18 και άνω
-》Πρέπει μα καταρτηθεί γκρουπ τουλαχιστον 2 ατόμων
-》Γκρουπ με βαση το μυοσκελετικό πρόβλημα
-》Το κόστος είναι 60€/μήνα
-》6-8 επισκέψεις
3. Παιδιά
-》 Ψηφιακό πελματογράφημα, 25€
-》 Αξιολόγηση σώματος, ΔΩΡΕΑΝ
-》 Θεραπευτικη ασκηση-εκπαιδευση, 30€/μήνα
Με εκτίμηση,
Αθανασιος Ι. Γραββανης