Δωρεάν test Παπανικολάου θα παρέχει από τις 6 έως και τις 8 Μαρτίου από τις 17:00 έως τις 20:00

Ραντεβού και πληροφορίες στο τηλ. 2427350041 απογευματινές ώρες