Σχετικά με την ανάρτηση στις διαδικτυακές σελίδες σας την 6η Σεπτεμβρίου 2020, του κειμένου υπό τον τίτλο «Δήμαρχος Σκοπέλου: Με δόλιο και ανήθικο τρόπο θέλησαν να μας αφαιρέσουν την Δημαρχία» ή «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΣΣΗ: Με δόλιο και ανήθικο τρόπο θέλησαν να μας αφαιρέσουν την Δημαρχία» θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο κ. Σταμάτης Περίσσης, Δήμαρχος Σκοπέλου, στις 3-7-2019 αιτήθηκε διακανονισμό των οφειλών του από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τον ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α) και την απόφαση 043/2019 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σκοπέλου (ΑΔΑ: 6Τ1ΛΟΡΑ3-ΕΥ7).

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Σκοπέλου με την 063/31-07-2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 644ΜΟΡΑ3-4Σ4) ενέκρινε ρύθμιση της οφειλής σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις. Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 14.08.2019, και ο οφειλέτης ενημερώθηκε αυθημερόν σύμφωνα με τους όρους της απόφασης.

Ο κ. Περίσσης δεν κατέβαλε τη δόση της ρύθμισης εμπροθέσμως και στις 29-08-2019 κατέθεσε  νέα αίτηση,  στην οποία καθ’ ομολογίαν του ανέφερε  ότι έχασε την ρύθμιση εκ παραδρομής και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ για την επαναρρύθμιση των οφειλών του. Την ίδια μέρα το ΔΣ της ΔΕΥΑ Σκοπέλου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και με την απόφασή του 078/2019 (ΑΔΑ: 6ΖΙΔΟΡΑ3-3Ξ0) επανένταξε τις οφειλές του σε νέα ρύθμιση. Εκεί τελειώνει και η ιστορία.

Ένα χρόνο μετά ο κ. Περίσσης προβαίνει σε μια απρόκλητη, αδικαιολόγητη, αβάσιμη, υποτιμητική, προσβλητική της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψής μου, άκρως υβριστική, δυσφημιστική και συκοφαντική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στον διαδικτυακό χώρο facebook, με την οποία αποδίδει στον Γεν. Δ/ντή της ΔΕΥΑ Σκοπέλου, δηλ. σε μένα, δόλο και ανηθικότητα επειδή δεν τον ενημέρωσα ότι είχε «ξεχάσει» να πληρώσει την δόση του(!!!) κι ότι με αυτό δήθεν επιδίωκα να του αφαιρέσω την Δημαρχία ή -σε συνέργεια με άλλους- περίμενα την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εγκατάστασής του, για να απαιτήσουμε την αποπομπή του από το αξίωμα του Δημάρχου(!!!). Δηλαδή ο κ. Περίσσης θεωρεί ότι ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Σκοπέλου πρέπει να είναι καθημερινά συνδεδεμένος με τις ρυθμίσεις όλων των δημοτών, να παρακολουθεί την πορεία τους και να ενημερώνει καθέναν από αυτούς πότε φτάνει η ημερομηνία για την καταβολή της κάθε δόσης του, σε περίπτωση δε που κάποιος αμελεί ή αδυνατεί να καταβάλει τη δόση του, να υποχρεούται να τον ενημερώνει! Στην κρίση του καθενός τα ανωτέρω…

Την άθλια, ψευδή και άκρως συκοφαντική αυτή ανάρτηση, εσείς αναπαρηγάγατε στο διαδίκτυο, καθιστώντας το περιεχόμενο αυτής γνωστό σε αόριστο αριθμό επισκεπτών των ιστοσελίδων σας. Δεν ελέγξατε όμως, έστω στοιχειωδώς, τη βασιμότητα και την αλήθεια των ισχυρισμών του, δεν ζητήσατε να ενημερωθείτε από εμένα σχετικά με τα όσα έλαβαν χώρα.

Θεωρώ ελάχιστη υποχρέωσή σας, προς ενημέρωση των αναγνωστών σας και αποκατάσταση της αλήθειας, να δημοσιεύσετε με τον ίδιο τρόπο την παρούσα επιστολή στον διαδικτυακό σας χώρο. Τέλος θέλω να διαβεβαιώσω όλους, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν εποφθαλμιώ την Δημαρχία, δεν έχω προσπαθήσει στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να προσπαθήσω στο μέλλον να την αφαιρέσω από κανέναν. Ουδέποτε είχα τέτοιου είδους φιλοδοξίες και όνειρα.

Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου

Αντώνιος Μιχαήλ Κεσμετζής