1/4/2017 8:00 1/4/2017 9:00 ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΚΑΛΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΑΓΝΑΝΤΙ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΞΑΝΕΜΟΣ.
1/4/2017 8:00 1/4/2017 14:00 ΣΚΙΑΘΟΣ ΦΤΕΛΙΑ
2/4/2017 8:00 2/4/2017 13:00 ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ – ΣΦΑΓΕΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ