Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Διαφάνειας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από τις 186 θέσεις, οι 42 είναι ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γραμματέων, οι 123 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γραμματέων και οι 21 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών Δικαστηρίων.

Από το σύνολο των θέσεων μόνο μία αφορά στα Δικαστήρια Βόλου και συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικείο Ειδικότητας Τ.Ε. Γραμματέων.

Για τις εν λόγω θέσεις οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν – υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.