ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ – ΤΡΙΚΕΡΙ

Επαναληπτικό διαγωνισμο προκηρρύσει το Υπουργείο Ναυτιλίας για τη εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών ενώ στην περιοχή της Μαγνησίας ο διαγωνισμός αφορά τη γραμμή Αγία Κυριακή- νησί Τρίκερι.
Ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου στα κτίρια του Υπουργείου Ναυτιλίας ενώ οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να πάρουν μέρος πρέπει να υποβάλουν μέχρι τότε τα απαραίτητα έγγραφα και διακιολογητικά.
Για τη γραμμή Αγ. Κυριακή – Τρίκερι προβλέπονται επτά δρομολόγια την εβδομάδα με τρεις προσεγγίσεις από τον Βόλο την εβδομάδα. Ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνονται πέντε προσεγγίσεις από το Βόλο ανά εβδομάδα. Το ανώτατος μίσθωμα ανά δρομολόγιο για την κατηγορία πλοίου 1 είναι 337,5, για την κατηγορίαα 2 312,5 και  250 ευρώ για την τρίτη κατηγορία. H εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεταιμέχρι και 13.436.540,03 € για το διάστημα μέχρι 31 Οκτωβρίου.