στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Β. Σποράδων του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεξάγει Διαβούλευση με στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων και ιδεών από τους ενδιαφερόμενους ή/και εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και πολίτες, προκειμένου μετά από αξιολόγησή τους να ληφθούν υπόψη στην εξειδίκευση των δράσεων των στρατηγικών στόχων της ΟΧΕ. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 28/6/2019 και ώρα 24:00.
Στη διαβούλευση μπορείτε να συμμετέχετε μέσω ανάρτησης σχολίων ή/και την συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω της ιστοσελίδας https://www.oxe-sporades.gr/foroum-diavoylefsis.html
Καθώς η συμμετοχή σας ως πολίτες μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των Β. Σποράδων, θα σας παρακαλούσα να κοινοποιήσετε στα μέλη της ιστοσελίδας σας την ιστοσελίδα της διαβούλευσης.
Σας ευχαριστώ θερμά.