Από τον Δήμο Σκοπέλου ανακοινώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο βάση του οποίου θα μπορούν να αποζημιωθούν οι ιδιώτες του νησιού μας, που υπέστησαν ζημιές κατά την διάρκεια της σφοδρής χαλαζόπτωσης στις 4 Οκτωβρίου 2019.

Η απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεώργιου Ζαββού είναι η παρακάτω:

« Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων (επιχορήγηση 30% της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα) από θεομηνίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.2459/97 όπως ισχύει, με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών.

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

Α) Η έκδοση Κ.Υ.Α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσας περιοχές και

Β) Η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια.

Να σημειωθεί ότι με την απόφαση οριοθέτησης παρέχεται και στεγαστική συνδρομή (δωρεάν κρατική αρωγή και άτοκο δάνειο) για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων».