Σας ενημερώνουμε ότι από την Κυριακή 13 Οκτωβρίου και για όλες τις Κυριακές κατά την χειμερινή περίοδο, θα σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων, με τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου μας, μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης.

Η συλλογή ογκωδών αντικειμένων (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, στρωμάτων) και υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών, θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας, στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

Επόπτρια: 2427351312

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: 2427351322

Ο Δήμος Σκιάθου και η Υπηρεσία Καθαριότητας ευελπιστεί στην κατανόηση και την βοήθεια όλων των κατοίκων και παρακαλεί για την μη εναπόθεση απορριμμάτων την συγκεκριμένη μέρα, έτσι ώστε όλοι να συμβάλουμε στη διατήρηση της καθαριότητας του νησιού μας.