Στην μελέτη κατασκευής εγκατάστασης καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέσα από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προχωράει ο Δήμος Σκιάθου μετά από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίασε την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

Στην απόφαση αναφέρεται πως βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία ή η βελτίωση των υποδομών ή συναφούς δράσεων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Η συνολική δαπάνη του έργου μπορεί να φτάσει τα 300.000 ευρώ ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν και έως δύο υποέργα των 30.000€ το καθένα