Την πρόσληψη τεσσάρων καθαριστριών αποφάσισε χθες η Οικονομική Επιτροπή για την ενίσχυση της καθαριότητας στις σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με την από 22-8-20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσλάβουν προσωπικό έως τις 31 Δεκεμβρίου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο προστασίας και αντιμετώπισης των συνεπειών διασποράς του κορωνοϊού. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο Δήμος έχει προσλάβει, με απόφαση δημάρχου, για το τρέχον σχολικό έτος τέσσερις σχολικές καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και δύο μερικής απασχόλησης για 3,5 ώρες ημερησίως. Ωστόσο δεν επαρκούν για τον απαιτητικό καθαρισμό των παιδαγωγικών δομών , λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.

Για τον σκοπό αυτό, εγκρίθηκε η πρόσληψη ακόμη τεσσάρων καθαριστριών/ών ΥΕ για χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση για τις προσλήψεις ελήφθη ομόφωνα με τη δημοτική σύμβουλο Αναστασία Φιλαρέτου να επισημαίνει ότι φέτος υπάρχουν 90 άτομα στην υπηρεσία καθαριότητας. «Ίσως θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την καθαριότητα των σχολείων, έτσι ώστε να μην εκτοξεύονται οι δαπάνες. Έρχεται χειμώνας και οι απαιτήσεις για την καθαριότητα θα είναι μειωμένες σε σχέση με το καλοκαίρι».