Η Σκιάθος το Σάββατο 5.1.19 [ φωτο SkiathosLife.gr ]

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Τρούλος, Αχλαδιές, Κουκουναριές, Πλατανιάς – Αγ. Παρασκευή της Σκιάθου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς το έργο δημοπρατείται μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 2.365.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των υδατορεμάτων και των χειμάρρων της Ν. Σκιάθου που επλήγησαν από τις πλημμύρες και την αντιπλημμυρική προστασία των παραρεμάτιων περιοχών. Ειδικότερα οι περιοχές επέμβασης είναι οι εξής:
• Περιοχή «Τρούλος»
• Περιοχή «Αχλαδιές»
• Περιοχή «Κουκουναριές»
• Περιοχή «Πλατανιάς – Αγ. Παρασκευή»

Τα προς εκτέλεση αντιπλημμυρικά έργα αφορούν γενικά:
• Στην κατασκευή έργων διευθέτησης της κοίτης των υδατορεμάτων με την κατασκευή ορθογωνικών τάφρων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
• Στην κατασκευή τεχνικών διάβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα στις θέσεις υφιστάμενων οδών.
• Στην επένδυση της κοίτης και των πρανών για την αποφυγή διαβρώσεων και υποσκαφών.
• Επένδυση των έργων διευθέτησης με πλάκες, στις θέσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε οι κατασκευές να συμβαδίζουν με την αισθητική της περιοχής και τον οικότοπο Natura.
• Κατασκευή έργων συναρμογής για τη συναρμογή των νέων έργων με τα υφιστάμενα.