Πέρασαν 27 χρόνια από τότε που η διακομματική Επιτροπή της Βουλής μελέτησε σε βάθος το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και διατύπωσε προτάσεις για την αντιμετώπισή του.
Η Επιτροπή συστάθηκε το 1991 μετά από πρόταση του τότε Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στον οποίο ως Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχα θέσει υπόψη του τα στοιχεία για τη φθίνουσα πορεία του πληθυσμού και τις δυσοίωνες προοπτικές που θα διαγράφονταν, αν δεν λαμβάνονταν μέτρα.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων επισήμανε ότι «το δημογραφικό πρόβλημα παίρνει εθνικές διαστάσεις που μπορεί να απειλήσουν την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα». Πρότεινε να συσταθούν θεσμικά και ειδικής δημογραφικής φύσεως όργανα. Όπως: Εθνικό Συμβούλιο οικογένειας και πληθυσμού υπό την άμεση εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα. Ορισμός υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για θέματα δημογραφικής πολιτικής. Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών και Ερευνών.

Παρόλα αυτά πέρασαν 27 χρόνια από τότε και καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν υλοποιήθηκε. Η πρόβλεψη της Επιτροπής που συστάθηκε πρόσφατα ότι το 2035 θα μειωθεί κατά 1.4 εκατομμύρια ο πληθυσμός και το 2080 θα είναι 7.2 εκατομμύρια προκαλεί τρόμο.

Όμως τρομάζει περισσότερο η σκέψη ότι μπορεί να συνεχιστεί η αδράνεια για το μεγάλο αυτό εθνικό και κοινωνικό ζήτημα.