Σε συνέχεια τη υπ’ αριθμ. 13/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις 18
Ιουλίου 2019 στο γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας Σποράδων στο
Βόλο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη κας Κολυνδρίνη
Δωροθέας και του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου κ. Ιωάννη Σαρρή, προκειμένου
να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των παρακάτω έργων τα οποία έχουν ενταχθεί
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και η διαδικασία υλοποίησης των
έργων θα ξεκινήσει άμεσα.
Τα έργα αφορούν μέρος των σημαντικότερων υποδομών του τουριστικού
προορισμού που λέγεται Σκιάθος και θα συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού
περιβάλλοντος του νησιού, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I)

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

I

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

1

970.000,00

II

ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ –ΤΡΟΥΛΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ

1

1.010.000,00

II

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΥΛΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ- Β’ ΦΑΣΗ

2

1.720.000,00

II

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΟΥ/ΡΙΩΝ

3

970.000,00

II

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ

4

80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

970.000,00

3.780.000,00