Δεν υπάρχει κανένα κρούσμα στη Μαγνησία γρίπης των πτηνών

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σας ενημερώνει ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα   γρίπης  των πτηνών τύπου Α, σε άλλα μέρη της Ελλάδας, τόσο σε οικόσιτες εκτροφές πουλερικών όσο και σε άγρια πτηνά. Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα μετάδοσης του ιού, τις ιδιαιτερότητες της επιδημιολογίας του (μόλυνση και άλλων θηλαστικών) και τις οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει πιθανή ανεξέλεγκτη εξάπλωσή του κρίνουμε  απολύτως αναγκαίο να ληφθούν από τους ιδιοκτήτες πουλερικών  τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας :

  • Διατήρηση των οικόσιτων πουλερικών σε κλειστούς, περιφραγμένους χώρους
  • Κάλυψη των ανοιγμάτων  των ορνιθώνων με κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα, ώστε να αποκλείουν την είσοδο σε άγρια πτηνά
  • Καλός καθαρισμός των χώρων γύρω από τον ορνιθώνα. Να μην υπάρχουν χύδην σπόροι ή νερό που προσελκύουν τα άγρια πτηνά
  • Τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες να διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών
  • Να μην απορρίπτονται νεκρά πουλερικά στην ύπαιθρο
  • Συστηματικός καθαρισμός και αντισηψία των χεριών αυτών που ασχολούνται με τα πτηνά
  • Άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας μας σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών

Επισημαίνεται ότι οι  υπότυποι του ιού της γρίπης που έχουν ανιχνευθεί στα μέχρι σήμερα κρούσματα δε μεταδίδονται στον άνθρωπο, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει την εμφάνιση άλλων υποτύπων που προσβάλουν τον άνθρωπο.