ΤΜΗΜΑ 355 / ΤΖΟΥΜΑΣ 156- ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 133

ΤΜΗΜΑ 357 / ΤΖΟΥΜΑΣ 122 – ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 109

ΤΜΗΜΑ 359 / ΤΖΟΥΜΑΣ 139 – ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 129

ΤΜΗΜΑ 360 / ΤΖΟΥΜΑΣ 123 – ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 123

ΤΜΗΜΑ 361 / ΤΖΟΥΜΑΣ 142 – ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 95

ΤΜΗΜΑ 362 / ΤΖΟΥΜΑΣ 126 – ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 131

ΤΜΗΜΑ 365 / ΤΖΟΥΜΑΣ 141 – ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 124