Το πρώτο αποτέλεσμα δόθηκε από το Δήμο Λαρισαίων και συγκεκριμένα το Εκλογικό Τμήμα 300