Ενδεικτική πινακίδα τοποθέτησε η βάση της Ελληνικης Ομάδας Διάσωσης Σκιάθου με τον δείκτη ημερήσια πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς η οποία θα ανανεώνεται καθημερινά μετά από τις υποδείξεις της ΓΓΠΠ για το νησι της Σκθάθουέτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Προσωρινά η ταμπέλα τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο του Πολυϊατρείο Σκιάθου.

Η ΕΟΔ ευχαριστεί δημοσίως τον Παναγιώτη Τασιόπουλο και τον Νικόλαο Πασχάλη για την δωρεάν εκτύπωση, τον Γεώργιο Μπέλλα ο οποίος κατασκεύασε την πινακίδα από ξύλο δωρεάν.

Η ομάδα της ΕΟΔ επιβαρύνθηκε μόνο με την αγορά της ξυλείας που χρησιμοποιήθηκε.