Σε δακοκτονία στα ελαιόδεντρα σε περιοχές τις Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 προϋπολογισμού 528.675,34 € με (ΦΠΑ). Οι ψεκασμοί αφορούν συνολικά 928.237 ελαιόδεντρα και οι περιοχές εφαρμογής είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜ.         ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤ/ΜΕΝΩΝ ΕΛ/ΝΤΡΩΝ        ΑΡ. ΨΕΚ/ΝΩΝ ΕΛ/ΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Δ.Κ. ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                       115.050                                                  38.350
Δ.Κ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                                                27.670                                                     9.223
Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                                                  115.390                                                   38.463
Δ.Κ. ΓΛΩΣΣΑΣ                                                                       50.470                                                    16.823
Τ.Κ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ                                                                  22.310                                                      7.437


ΣΥΝΟΛΟ                                                                         330.890                                             110.296         
– Ο αριθμός των ψεκαζόμενων ελαιόδενδρων έχει υπολογιστεί για την εφαρμογή ψεκασμού κατά μέσο όρο σε ένα (1) ελαιόδενδρο ανά τρία (3) προστατευόμενα ελαιόδενδρα.

– Ο αριθμός των προστατευόμενων ελαιόδενδρων ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα έχει υπολογιστεί από τα δηλωθέντα στοιχεία των παραγωγών που τηρούνται στο Ελαιοκομικό Μητρώο.