Ένα γεωδαιτικό δέκτη GPS με χειριστήριο πεδίου και πλήρες σετ παρελκόμενων θα προμηθευτεί ο Δήμος Σκιάθου, ενώ εγκρίθηκε και η τεχνική έκθεση για την προμήθειά του. Με τον δέκτη θα εξοπλιστεί η Υπηρεσία Περιβάλλοντος αλλά και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε αποτυπώσεις επί του εδάφους, καθώς και στην εύρεση και οριοθέτηση των ιδιοκτησιών εντός και εκτός (δασικών εκτάσεων) σχεδίου πόλης. Μέχρι σήμερα, οι εργασίες αυτές γίνονταν από εξωτερικούς συνεργάτες, γεγονός που ήταν αρκετά χρονοβόρο για τον Δήμο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 9.920 ευρώ. Μετά την προμήθεια, θα ακολουθήσει εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό των οργάνων αυτών. Σημειώνεται ότι ο δέκτης GPS θα περιλαμβάνει και πλήρες σετ παρελκόμενων για χρήση με δίκτυα μονίμων σταθερών αναφοράς.