Πρώτη φορά μία γυναίκα αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος αναλαμβάνει τα «ηνία» του Λιμεναρχείου Βόλου.

Ειδικότερα, μετά τις κρίσεις στο Λιμενικό Σώμα τον περασμένο Οκτώβρη, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενάρχης Βόλου αναλαμβάνει η Βασιλική Κωνσταντά.

Επιπλέον, ο Διοικητής της 4ης ΠΕΔΙΛΣ, αρχιπλοίαρχος Μανώλης Κανάλης, θα αναλάβει καθήκοντα στον Κλάδο Επιθεώρησης του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως βοηθός κλαδάρχης.

Αντίστοιχα, ο Λιμενάρχης Βόλου, Χρήστος Κανάκης, ο οποίος αναβαθμίστηκε σε αρχιπλοίαρχο από πλοίαρχο, θα αναλάβει τα ηνία της 4ης ΠΕΔΙΛΣ.

Το κενό που δημιουργείται στο τιμόνι του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου θα καλύψει η νυν υπολιμενάρχης, αντιπλοίαρχος, Βασιλική Κωνσταντά, η οποία θα ανάβει διοικητής.

Εφημερίδα Ταχυδρόμος