Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία με χώρους έως 800 τ.μ. θα μπορούν να υποδέχονται και πάλι πελάτες από τις 20 Απριλίου, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και των ομοσπονδιακών κρατών Bundesländer (Αυστρία, Γερμανία) σε συνάντηση που είχαν στις 15 Απριλίου.

Αυτό σημαίνει ότι τα τουριστικά γραφεία που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα μπορούν να δέχονται πελάτες.

Προϋπόθεση επίσης για το άνοιγμα των επιχειρήσεων αυτών είναι να πληρούν συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρξουν επιμέρους ρυθμίσεις σε μεμονωμένα κράτη, που μπορεί να σημάνουν καθυστερήσεις, διαφορετικές ερμηνείες και διαχείριση.

Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων κρατών στα οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις είναι αποφασιστικής σημασίας για τα ταξιδιωτικά γραφεία.