Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το καταστατικό του, καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 & ώρα 18:00 στην αίθουσα του Συλλόγου.

ΘΈΜΑΤΑ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΔΙΆΤΑΞΗΣ
1) Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου ΔΣ
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Προτάσεις & τοποθετήσεις μελών
4) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογής νέου ΔΣ & εξελεγκτικής επιτροπής
5) Αρχαιρεσίες
Το ΔΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι είναι ταμειακα ενήμεροι για τα έτη 2017 & 2018 και σας παρακαλεί όπως μεριμνήσετε για την εξόφληση αυτών μέχρι τις 20/11/ 2019.
Η παρουσία & συμμετοχή όλων των μελών είναι απαραίτητη καθώς ο Σύλλογος υποχρεούται να πληρώσει Δικηγόρο για την διεξαγωγή των εκλογών.
Σας περιμένουμε όλους!!!

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Συλλόγου