Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αποφασίστηκε να κατανεμηθούν από τους ΚΑΠ 28.000.000 € σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στους Δήμους της Μαγνησίας θα κατανεμηθούν:Στο Δήμο Αλμυρού 72.070 €, Αλοννήσου 6.480 € Στο Δήμο Βόλου 413.450 €, Ζαγοράς – Μουρεσίου 27.660 €, Νοτίου Πηλίου 37.410 €, Ρήγα Φεραίου 40.570 €, Σκιάθου 17.280 €, Σκοπέλου 19.250 €
Για την κατανομή του χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2017-2018 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.