Πωλούνται τα εξής: 12 μέτρα κάγκελα/15€ το μέτρο και δύο πόρτες περίπου 1 μέτρο η κάθε μία.

Πληροφορίες: Λάμπρος Ραμιώτης Κινητό: 6987600014 Περιοχή: Διμήνι, Βόλος