Ο Βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Αλοννήσου δρομολογείται μετά από πολύχρονη «περιπέτεια» και η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί αυτό σημαίνει τη συνέχιση της ανεπαρκούς διαχείρισης των παραγόμενων λυμάτων της περιοχής, και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται τη δημόσια υγεία, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και την οικονομική λειτουργία. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνει στο θαλάσσιο χώρο «Σπαρτίνες», νοτιοανατολικά του οικισμού Βότση και το έργο θα κοστίσει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη θα εγκριθεί από το περιφερειακό συμβούλιο θα σε τρεις μήνες θα δημοπρατηθεί.

Το έργο αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Πατητηρίου και Βότση και περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα οικισμών Πατητηρίου – Βότση συνολικού μήκους 17.871,29 μέτρων, . ανατολικό υποδίκτυο οικισμού Βότση μήκους 3.124,10 m 2, κεντρικό υποδίκτυο οικισμών Βότση και Πατητήρι μήκους 3.833,46 m 3, δυτικό υποδίκτυο οικισμού Πατητήρι μήκους 10.913,70 m, καταθλιπτικό αγωγό και αντλιοστάσια.
Είναι σαφές ότι είναι επιτακτική και αναγκαία η κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για την αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Η Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων προτείνεται να κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης 7.425,67 m2 βόρεια του οικισμού Πατητήρι Βότση και σε απόσταση περίπου 600 m από τα όρια του οικισμού. Η μέθοδος της επεξεργασίας που προτείνεται της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος. Ως αποτέλεσμα της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας θα λάβει χώρα πλήρης απομάκρυνση αζώτου και μερική απομάκρυνση φωσφόρου με τη βιολογική μέθοδο. Η μερική απομάκρυνση των θρεπτικών κρίνεται αναγκαία για τη βέλτιστη απόδοση της βιολογικής επεξεργασίας.
Η Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων βρίσκεται εκτός ζώνης αιγιαλού και παραλίας. Ο αγωγός διάθεσης όμως είναι εντός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Σπαρτίνες του Δήμου Αλοννήσου. Η απόσταση της Ε.Ε.Λ. από τα όρια στη θέση Σπαρτίνα είναι περίπου 700m και στη θέση Τσουκάλια περίπου 1km.
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου αναμένονται μικρής έκτασης επιπτώσεις στο έδαφος, του αέρα (καυσαέρια, σκόνη), στα νερά (επιφανειακά: πιθανή πρόσκαιρη ρύπανση παρακείμενων ρεμάτων), στη χλωρίδα (αποψίλωση των γηπέδων των εγκαταστάσεων και των χώρων τοποθέτησης των ΚΑΑ), στο ακουστικό και αισθητικό περιβάλλον (αύξηση της στάθμης θορύβου και μικρής έκτασης υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου), στην αισθητική του τοπίου και στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Μια «πονεμένη ιστορία»
Η «περιπέτεια» του έργου αρχίζει το 1999 με την απόφαση κατασκευής. Κατατέθηκε μελέτη και γνωμοδότησε θετικά ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 27-05-2004 και εν συνεχεία μετά την εξέταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εκδόθηκε η έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων στις 02-04-2007 για το έργο «Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Αλοννήσου» που βρίσκεται στην περιοχή Κάβος Νησάκια Αλοννήσου του Νομού Μαγνησίας». Η Άδεια Περιβαλλοντικών Όρων είχε ημερομηνία λήξης στις 31-10-2011. Επειδή κατά την υποβολή αίτησης συνδρομής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, η Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης του ΥΠΕΧΩΔΕ κοινοποίησε στις 4-9-2008 την Απόφασή της σύμφωνα με την οποία δεν είναι επιλέξιμος ο οικισμός της Χώρας Αλοννήσου αλλά και η τριτοβάθμια επεξεργασία, και με δεδομένη την αδυναμία του Δήμου Αλοννήσου να χρηματοδοτήσει από άλλη πηγή τις πρόσθετες δαπάνες, η μελέτη έπρεπε να διορθωθεί και να τροποποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της Μελέτης που έχει εκπονηθεί.

Εν συνεχεία ο Δήμος ανέθεσε το 2010 νέα μελέτη η οποία και ολοκληρώθηκε. Το έργο μελετήθηκε εκ νέου και τροποποιήθηκε με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου και την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Κατόπιν έγινε τροποποίηση της Απόφασης των Περιβαλλοντικών Όρων αυτής, και έκδοση νέας.
Η θέση που προβλεπόταν για την χωροθέτηση της ΕΕΛ σε όλες τις παραπάνω μελέτες ήταν στην περιοχή Κάβος Νησάκια σε ιδιωτική έκταση 8 στρεμμάτων και σε απόσταση 400 m από τα όρια του παραλιακού οικισμού Πατητήρι. Στην προσπάθεια του Δήμου για την εξασφάλιση της γης για την κατασκευή της μονάδας ΕΕΛ παρουσιάστηκε άρνηση του ιδιώτη να πουλήσει το γήπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος διερεύνησε εναλλακτικές θέσεις και εκτάσεις δημόσιου – Δημοτικού χαρακτήρα ή και ιδιωτικές με διαθεσιμότητα για πώληση. Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψε ως ενδεδειγμένη περιοχή, θέση βόρεια του οικισμού Βότση σε απόσταση 600 m περίπου από τα όρια του οικισμού. Βάσει της περιοχής αυτής συντάχθηκε νέα μελέτη…. Για να φτάσουμε στο σήμερα που αναμένεται η τελική χρηματοδότηση.

Kατερίνα Τασσοπούλου / Εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ