Δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου στο Κυριακάτικο φύλλο του «Ταχυδρόμου»

Έχοντας περάσει δυόμισι χρόνια στην Αντιπροεδρία της ΔΕΥΑ Σκιάθου, κατανοεί κανείς πως η τοπική αυτοδιοίκηση ως πρώτη επαφή των ανθρώπων με το κράτος, έρχεται αντιμέτωπη πολλές φορές με ευθύνες που δεν της ανήκουν. Η ευθύνη όλων όμως για μια ολοκληρωμένη κοινωνική μεταρρύθμιση, οδηγεί στην ανάγκη επισήμανσης των επιπτώσεων των ενεργειών που κάνουμε όλοι μας και επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Το πρώτο στοιχείο που χρειάζεται σήμερα, είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε τα αποτελέσματα που έχει η κάθε πρωτοβουλία να είναι πια τα σωστά για την τοπική κοινωνία.

Οι αξίες που επηρεάζουν την αναγκαία μεταρρύθμιση, η οποία δεν θα έρθει απαραίτητα από «πάνω», πρέπει να δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και όχι της πολιτικής σκοπιμότητας. Όλα πρέπει να ξεκινούν από τον πολίτη-δημότη και να καταλήγουν πάλι σ’ αυτόν, καταγράφοντας ποιές είναι πραγματικά οι ανάγκες του, ώστε το αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών να προσθέτει αξία στις ζωές των ανθρώπων και στις δομές του δήμου. Δυστυχώς, και στην τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτική παραμένει μια σειρά σκόπιμων και σχετικά σταθερών ενεργειών που βασίζονται σ’ ένα ευρύτερο πλάνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Σήμερα, ο τρόπος αυτός χαρακτηρίζεται οπισθοδρομικός, διότι κάνει την πολιτική να δρα και να λειτουργεί κατασταλτικά κι όχι προληπτικά. Το αύριο στην τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ποιοτικές αποφάσεις με υπεύθυνη πολιτική βούληση, με καινοτόμα στοιχεία όπως πρόβλεψη, στόχοι, συνέπειες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, και με σκοπό να βελτιωθεί ο τόπος μας. Δεν χρειάζεται να εισάγονται πάντα νέοι στόχοι και τακτικές, αλλά πρώτα να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν οι υπάρχουσες δομές. Κυρίως, να βελτιωθεί ο τρόπος βούλησης, δηλαδή συνολικά η ποιότητα των σκέψεων και δράσεων, ώστε να φτάσει ο δήμος στο επιθυμητό εκείνο σημείο της σωστής και διαρκούς επίλυσης προβλημάτων, ξεπερνώντας το σκοπό της ικανοποίησης ατομικών συμφερόντων, αποκληρώνοντας τα παλιά μοντέλα λειτουργίας.

Όπως είχε πει ο Μάνος Χατζιδάκις, οι δυο εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού, είναι ο ελιτισμός και ο λαϊκισμός, τα οποία αλλοιώνουν τις πραγματικές αξίες του δημόσιου βίου. Οι αξίες που εκπορεύονται από τη νέα-δημόσια ζωή, που ουσιαστικά μιλούν για την επανίδρυση του κράτους με σκοπό την σωστή λειτουργία, μας οδηγούν πλέον να αξιολογούμε και την τοπική αυτοδιοίκηση με νέες αρχές όπως η οικονομικότητα, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και υπό το νέο ρεύμα της μετεξέλιξης της νέας δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης, να υπερισχύουν και αρχές όπως νομιμότητα και λογοδοσία. Αυτό το γεγονός σε συνάρτηση με τις κακές πολιτικές που πηγάζουν στη συγκέντρωση εξουσιών από μεσσίες, ή την ευδαιμονία των λαϊκιστών, κάνουν απαραίτητη την ανάδειξη κι εφαρμογή των νέων αυτών αξιών που αποτελούν πλέον απαραίτητο παράγοντα εξέλιξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τοπικού πολιτισμού μας._

* Ο Λευτέρης Βιολέττας είναι Δημοτικός Σύμβουλος

και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Σκιάθου