ΑΥΞΗΣΗ 11% ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ AEGEAN

Στα 74,9 εκατ. ευρώ

Αύξηση 11% στα καθαρά κέρδη γ' τριμήνου για τον Όμιλο της Aegean

Αύξηση 7% (σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015) στα ενοποιημένα έσοδα παρουσίασε ο Όμιλος της Aegean στο εποχικά πιο ισχυρό γ’ τρίμηνο του 2016. Τα έσοδα ανήλθαν σε 416,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν κατά 11% και ανήλθαν σε 74,9 εκατ. ευρώ.

Με τη συμβολή του τρίτου τριμήνου, το αποτέλεσμα του εννεαμήνου διαμορφώνεται σε 819,9 εκατ. ευρώ έσοδα και 51,2 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη μετά από φόρους, μετριάζοντας την επίδραση του αδύναμου πρώτου εξαμήνου στα συνολικά αποτελέσματα χρήσης.

Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα υπήρξαν η ανάκαμψη στη ζήτηση από τον Ιούλιο, η θετική απόδοση των κύριων προορισμών εξωτερικού αλλά και αρκετών νέων που εγκαινιάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας του δικτύου της Αθήνας.

Στους εννέα μήνες του 2016 η Aegean και η Olympic Air μετέφεραν 9,8 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ όλο το 2015 είχαν ταξιδέψει 11,6 εκατομμύρια.

Το πρόγραμμα δρομολογίων το 2016 καλύπτει ένα δίκτυο 145 προορισμών, 111 εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 45 χώρες.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το εποχικά πιο ισχυρό τρίμηνο για το έτος, η AEGEAN κατάφερε να σημειώσει βελτίωση στις πληρότητες, να ισχυροποιήσει τη θέση της στις κύριες βάσεις της και να πετύχει βελτίωση της κερδοφορίας.

» Η σημαντική επέκταση που υλοποιήθηκε με συνολικό στόλο 61 αεροσκαφών, καλύπτοντας 145 προορισμούς, αλλά και η αναγνώριση της ποιότητας του προϊόντος από ολοένα και περισσότερους επιβάτες στο διεθνές δίκτυο, απέφερε καρπούς και συντέλεσε στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών λειτουργικών ροών για το τρίτο τρίμηνο.

» Η βελτίωση όμως της υψηλής περιόδου δεν ήταν αρκετή για την κάλυψη της αδυναμίας της ζήτησης κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αλλά και η απώλεια από την αύξηση κατά 11 μονάδες του ΦΠΑ που επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Παραμένουμε επιφυλακτικοί για τη συνέχεια της χρονιάς, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησή μας από την εσωτερική ζήτηση κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, που παραμένει αδύναμη λόγω της ύφεσης της οικονομίας.»