ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ξεκίνησαν οι πρώτες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων από συγκεκριμένες εταιρείες. Αν και πρόκειται για μονοψήφιες αυξήσεις που δεν ξεπερνούν το 5%, πρόκειται για σαφή ένδειξη ανακοπής της πτωτικής πορείας που είχαν τα ασφάλιστρα όλα τα τελευταία χρόνια, καθώς η επιδείνωση μιας σειράς δεικτών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής από μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Οι πρώτες κινήσεις αφορούν αυξήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως το λεκανοπέδιο της Αττικής, που παραδοσιακά συγκεντρώνει τις περισσότερες ζημιές, ενώ άλλες εταιρείες προχωρούν σε κατάργηση των εκπτώσεων που έδιναν μέχρι σήμερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Την κατά περίπτωση τιμολογιακή πολιτική επιτρέπει η παραμετρική πληροφόρηση που έχουν αναπτύξει οι ασφαλιστικές εταιρείες ανάλογα με το προφίλ των ασφαλισμένων τους, το οποίο αξιολογούν με βάση παραμέτρους όπως ο τόπος διαμονής, το επάγγελμα, η ηλικία, το φύλο, η μάρκα του αυτοκινήτου κ.ά.

Τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση τα τελευταία χρόνια, με τη μείωση των τιμών να φτάνει το 40% από το 2010 μέχρι και σήμερα. Ειδικά το 2016 τα ασφάλιστρα μειώθηκαν περαιτέρω έως και 10% σε ό,τι αφορά τη βασική κάλυψη της αστικής ευθύνης και στελέχη της αγοράς προειδοποιούν εδώ και καιρό για την ανάγκη αναστροφής αυτής της τάσης που μπορεί να υπονομεύσει τη φερεγγυότητα του κλάδου. Ολες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το 2017 θα είναι χρονιά που η αγορά θα υποχρεωθεί να αναθεωρήσει τη μέχρι σήμερα πολιτική της, εκτίμηση που στηρίζεται στις πρώτες ενδείξεις επιδείνωσης μιας σειράς δεικτών. Μεταξύ αυτών, η συχνότητα των ζημιών, που σύμφωνα με στοιχεία από τις εταιρείες αυξήθηκε από το 6,5% στο 7,2% το 2016. Η άνοδος του δείκτη συμβαδίζει με την αυξημένη χρήση του αυτοκινήτου που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, μια τάση που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς του κλάδου. Την ίδια στιγμή, ο βασικότερος δείκτης που παρακολουθεί ο κλάδος, ο δείκτης ζημιών, εμφανίζει άνοδο για δύο συνεχή χρόνια, φθάνοντας το 59% το 2015 από το χαμηλό επίπεδο του 47% που ήταν το 2013. Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται με αφορμή και τη συρρίκνωση της λειτουργικής κερδοφορίας των εταιρειών το 2015, που υποχώρησε κατά 8,8% στα 332 εκατ. ευρώ και φαίνεται ότι συνεχίζεται και το 2016.

Συνολικά, πάντως, η μείωση των τιμών στα ασφάλιστρα τα τελευταία χρόνια δεν έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο ασφαλισμένος στόλος των οχημάτων έχει φτάσει τα 5,6 εκατομμύρια έναντι 5,5 εκατομμυρίων το 2015. Πηγή ανησυχίας για τον κλάδο αποτελεί και η τιμολογιακή πολιτική που θα ασκήσουν μικρότερες εταιρείες και συγκεκριμένα εκείνες που λειτουργούν στη χώρα μας με τη μορφή εταιρειών παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ). Πρόκειται για εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος εντός ή εκτός Ε.Ε., από το οποίο και εποπτεύονται και λειτουργούν στην Ελλάδα μέσω γραφείου αντιπροσώπευσης. Η επιθετική πολιτική που έχουν ακολουθήσει οι ΕΠΥ τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην ταχεία διεύρυνση του μεριδίου αγοράς τους, με αποτέλεσμα σήμερα να ελέγχουν το 12% της αγοράς και ο ασφαλισμένος στόλος των οχημάτων τους να έχει φτάσει τις 670.000 αυτοκίνητα από μόλις 200.000 το 2010.