Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου ενέκρινε την απόφαση της Κοινότητας Γλώσσας για να αυξήσει τη μηνιαία υποτροφία που θα δίδεται από το κληροδότημα Ιωάννου Τσουκαλά σε έξι οικονομικά ασθενέστερους πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ. Έτσι, η μηνιαία υποτροφία που είχε οριστεί σε 150 ευρώ αυξήθηκε σε 170 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο και θα δίδεται έως το τέλος των σπουδών τους, με προϋπόθεση ο κάθε υπότροφος να προσκομίζει κάθε χρόνο βεβαίωση της σχολής του, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει περάσει τα 3/5 των μαθημάτων του.
Η αύξηση της υποτροφίας πραγματοποιείται διότι το κτίριο του κληροδοτήματος από τον Μάιο του 2017 έχει νοικιαστεί με μηνιαίο ενοίκιο 2.100 ευρώ.