Με απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, αποφασίστηκε η μετακίνηση μιας γιατρού,
Επιμελητής Β’ Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Αγχιάλου του Κ.Υ. Αλμυρού μετακινημένη στην 6η ΤΟΜΥ –Νέας Αγχιάλου Βόλου, στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Η μετακίνησή της θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 21 -07 -2019 έως 10-08-2019.
Οι εφημερίες της γιατρού και οι δαπάνες μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση, οδοιπορικά ) θα βαρύνουν την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.