ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | κατατέθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου |

Το σχέδιο του νέου πενταετούς προγράμματος κατέθεσε το Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο κοινωνικού διαλόγου. Το σχέδιο χαρακτηρίζεται από δύο σταθερές και συγκεκριμένα την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών του, μέσα από έργα και την προσπάθεια ώστε η καθημερινότητα όσων χρησιμοποιούν τις δομές της χερσαίας ζώνης να γίνει όσο το δυνατόν πιο ποιοτική και άμεση.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου έχει στη δικαιοδοσία του τη λειτουργία και διαχείριση του λιμένα της Σκιάθου εκτάσεως 1.850 τ.μ. Στις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβάνεται ο ευπρεπισμός και η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής στον χώρο. Στον χώρο αυτό ελλιμενίζονται τα πλοία της γραμμής, τα τουριστικά σκάφη και τα σκάφη των επαγγελματιών.
Κατά την περίοδο της διαβούλευσης θα ψηφιστεί και ο οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, ο οποίος και θα ενσωματωθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Η ανάπτυξη του τουριστικού λιμένα μέσω master plan είναι στον σχεδιασμό, αλλά ως αδυναμία καταγράφεται η έλλειψη προσωπικού και ως ευκαιρία τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Χρειάζεται ανάπτυξη αγκυροβόλησης σκαφών μέσω πλωτών εξεδρών, αλλά υπάρχει αδυναμία οικονομικών πόρων.
Στο νέο πενταετές σχέδιο 2014-2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, προτείνονται τα εξής έργα:
– Επιμήκυνση και διαπλάτυνση κεντρικού προβλήτα για την υποδοχή των επιβατικών – οχηματαγωγών πλοίων Fly Dolphin με 3 εκατομμύρια ευρώ.
– Διάνοιξη κεντρικής πύλης εισόδου – εξόδου κεντρικής προβλήτας (μελέτη και έργο) με 20.000 ευρώ.
– Αλλαγή φανοστατών της χερσαίας ζώνης (μελέτη και έργο) με 100.000 ευρώ.
– Διάνοιξη δρόμου και δημιουργία χώρου αγκυροβόλησης σκαφών αναψυχής στην περιοχή Πούντα (μελέτη και έργο) με 1,8 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών.
– Πλακόστρωση ανατολικής παράκτιας χερσαίας ζώνης με 20.000 ευρώ.
– Ολοκλήρωση περιβαλλοντικής μελέτης συνόλου λιμένα Σκιάθου με 15.000 ευρώ.
– Δημιουργία χώρου ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών με την αγορά και τοποθέτηση πλωτών προβλήτων με 500.000 ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών.
– Δημιουργία βραχόστρωσης στην περιοχή Μύρμιγκα (άκρη Πούντας – Μύρμιγκα) με 200.000 ευρώ από το ΠΕΠ.
– Αγορά και τοποθέτηση ναυδετών με 500.000 ευρώ από το ΠΕΠ (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα).
– Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και βιοκλιματική ανάπλαση χερσαίας ζώνης με 1 εκ. ευρώ.
– 1 κατασκευή υποδομών τουριστικού αγκυροβολισμού (WC, υποδομές εφοδιασμού κ.λπ.) με 20.000 ευρώ.
– Αγορά απορριμματοφόρου (τύπου πρέσας) με 70.000 ευρώ.
– Μικρά έργα συντήρησης χερσαίας ζώνης με 250.000 ευρώ.