Αποψη από το λιμάνι της Σκιάθου. Την τελευταία διετία, ο δήμος και η ξενοδοχειακή επιχείρηση ανταλλάσσουν μηνύσεις και εξώδικα (φωτ. SHUTTERSTOCK).

Την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021 με μείωση 30%, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου.

Τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:
-Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: Οδός Παπαδιαμάντη 43,4 ευρώ/τ.μ.,

Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Ακτή Ν. Μωραΐτου, οδός Μωραϊτίδου 42 ευρώ/τ.μ.,

λοιπές πλατείες 2,8 ευρώ/τ.μ.,

λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου εκτός των ανωτέρω 23,8 ευρώ/τ.μ.,

Μεγάλη Άμμος 17,5 ευρώ/τ.μ.,

Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου (από την εκβολή της Παπαδιαμάντη και πέρα) και πλατεία όπισθεν Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών 31,5 ευρώ/τ.μ.

-Για την τοποθέτηση σταντ εμπορευμάτων, για την έκθεση προϊόντων: Οδός Παπαδιαμάντη 87,5 ευρώ/τ.μ.,

Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Ακτή Ν. Μωραΐτου, οδός Μωραϊτίδου 91 ευρώ/τ.μ.,

λοιπές πλατείες 49 ευρώ/τ.μ.,

λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου εκτός των ανωτέρω 28 ευρώ/τ.μ.,

Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου (από την εκβολή της Παπαδιαμάντη και πέρα) και πλατεία όπισθεν Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών 73,5 ευρώ/τ.μ.

-Παραδοσιακοί Μικροπωλητές: Οδός Παπαδιαμάντη 119 ευρώ για 2 τ.μ.

-Λοιποί μικροπωλητές: Οδός Παπαδιαμάντη 420 ευρώ για 2 τ.μ.

-Διάφοροι παραγωγοί-πωλητές: Στους χώρους που επιτρέπονται 385 ευρώ.

-Οικοδομικές εργασίες: Μηνιαίο τέλος 35 ευρώ/τ.μ.

-Γραφεία που εκθέτουν, τρίκυκλα, δίκυκλα και αυτοκίνητα: Λοιποί οδοί 28 ευρώ/τ.μ.

-Ψυγεία περιπτέρων (πλην όσων βρίσκονται εκτός αστικού ιστού): Σε όλη την κτηματική περιφέρεια 105 ευρώ/τ.μ.

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίστηκε επίσης η τμηματική καταβολή των τελών κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για το 2021, ως εξής:

Σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις:

Πρώτη δόση μέχρι 30 Ιουνίου,

δεύτερη δόση μέχρι 31 Ιουλίου και

τρίτη δόση μέχρι στις 31 Αυγούστου του 2021.

Στις δόσεις μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν τέλη 200 ευρώ και πάνω.
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.