Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των εννέα Φυλάκων πυρασφάλειας από το Δήμο Σκιάθου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σην πρόσληψη των κάτωθι ΤΕ Εργατών-Φυλάκων Πυρασφάλειας για το χρονικό διάςτημα των τεσσάρων (4) μηνών , από 4 Ιουνίου 2020 ως και 3 Σεπτεμβρίου 2020.
1) ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2) ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4) ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
5) ΠΕΖΑΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
6) ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΥΓΔΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9) ΝΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ / ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ