Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σκοπέλου, υπενθυμίζει προς όλους τους πολίτες ότι διανύουμε ακόμη την αντιπυρική περίοδο του έτους 2020, η οποία λήγει την 31η/10/2020. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2020, απαγορεύεται ρητά, το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών ή γεωκτηνοτροφικών εκτάσεων. Επίσης γίνεται αυστηρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες) και την εναπόθεση σκουπιδιών, ξερών χόρτων και κλαδιών, γυάλινων αντικειμένων στην ύπαιθρο, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη και πυρκαγιά.

Ο Δήμος Σκοπέλου παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη τελειώσει και είναι ευθύνη όλων μας να διατηρήσουμε ακέραιο τον φυσικό πλούτο της νήσου της Σκοπέλου. Κατά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωση των πολιτών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ενημερώσουν πάραυτα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τηλεφωνικό αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr και την ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skopelos.gov.gr.