Αναδασωτέα κηρύχθηκε, με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, έκταση στη θέση Μηλιά στη Σκόπελο.
Πρόκειται για έκταση συνολικού εμβαδού 3.711,71 τ.μ. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η έκταση αυτή υλοτομήθηκε και εκχερσώθηκε παράνομα. Σκοπός της κήρυξής της ως αναδασωτέα είναι η προστασία της, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η αποκατάσταση της βλάστησης που καταστράφηκε. Πριν εκχερσωθεί, η έκταση αποτελούσε δάσος χαλεπίου πεύκης.
Επίσης, με απόφαση του Συντονιστική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση 319.000 στρεμμάτων του Δήμου Αλμυρού λόγω πυρκαγιάς.