Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες προς τον πολίτη της Αλοννήσου, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ

Ένα ακόμα βήμα προς τα μπρος έκανε ο Δήμος Αλοννήσου, με στόχο  την περαιτέρω εξοικονόμηση χρημάτων, την αναβάθμιση  παροχής  υπηρεσιών προς τον πολίτη, την διασφάλιση θέσεων εργασίας, αλλά και την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την εισήγηση του Δημάρχου Πέτρου Βαφίνη αποφασίστηκε η κατάργηση – συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΔΡΑΣΕΩΝ -ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» και την ανάληψη εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο Αλοννήσου.

Ειδικότερα, ο Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α κατά κύριο λόγο υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π)», «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»  και «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», τα οποία θα μεταφερθούν στον Δήμο μαζί με το προσωπικό , ο οποίος και θα αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Δημοτική Αρχή το 2011 με την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προχώρησε στην συγχώνευση των ΝΠΔΔ Α)«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» και Β)«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ –ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟ- ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» δημιουργώντας τον Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α ενώ παράλληλα  μετέφερε σε αυτόν τις δράσεις , «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  Κ.Δ.Α.Π», «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»  από την κοινωφελή επιχείρηση Κ.Ε.Δ.Α την οποία κατήργησε.

Πέρα λοιπόν των υποχρεωτικών συγχωνεύσεων – καταργήσεων που προέβλεπε ο  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ο  Δήμος Αλοννήσου προχώρησε στην λύση και της δεύτερης κοινωφελούς επιχείρησης Κ.Ε.Σ.Δ.Α που είχε ως μοναδική δράση την Δημοτική Συγκοινωνία η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο, καθώς και στην λύση της Δ.Ε.Υ.Α που είχε την ύδρευση και μεταφέρθηκε και αυτή στον Δήμο.

Με τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις εξοικονομήθηκαν αρκετά χρήματα αλλά και διασφαλίστηκαν όλες οι θέσεις εργασίας.

  1. Τη μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αλοννήσου, μετά τον έλεγχο από το Δήμο των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του μεταφερόμενου προσωπικού και την διαπίστωση της συνδρομής όλων των απαραίτητων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των διαδικασιών της μεταφοράς των εργαζομένων στο Δήμο, ήτοι:

Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» και την ανάληψη των δραστηριοτήτων και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του από το Δήμο Αλοννήσου, ο οποίος και θα αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού.Την ανάληψη εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο Αλοννήσου, και την ένταξη των σχετικών δράσεων στο O.E.Υ. του Δήµου. Ειδικότερα, ο Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α κατά κύριο λόγο υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράµµατα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», τα οποία θα μεταφερθούν στον Δήμο, ο οποίος και θα αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού.

Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» και την ανάληψη των δραστηριοτήτων και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του από το Δήμο Αλοννήσου, ο οποίος και θα αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτοΟ οργανισμός πολιτιστικών –κοινωνικών -αθλητικών –κοινωνικών δράσεων του Δήμου Αλοννήσου είναι  Ν.Π.Δ.Δ προήλθε από συνχώνευση με την εφαρμογή του ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ το 2011 του πολιτιστικού οργάνισμού και του αθλητικού οργανισμού και βεβαίως προστέθηκαν οι δράσεις  της καταργηθείσας  κοινωφελούς επειχειρησης ΚΕΔΑ , ο παιδικός σταθμός ,το ΚΔΑΠ και το  βοηθεια στο σπίτι .Επισης  το 2011 η Δημοτική Αρχή χωρίς να εχει υποχρέωση   προχώρησε στην      κατάργηση  και της  δεύτερης  κοινωφελούς  επιχείρησης  την ΚΕΣΔΑ με δράση  την δημοτικη συγκοινωνία μεταφέροντας την  στον Δημο αλλα και την ΔΕΥΑΑΛ μεταφέροντας την ύδρευση  στον Δήμο.

Είναι πλέον γνωστό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί μεγάλες περικοπές όχι μόνο στις χρηματοδοτήσεις των  Κ.Α.Π- Σ.Α.Τ.Α κ.λπ αλλά και σε αυτές   που αφορούν τις κοινωνικές δομές όπως «Παιδικοί Σταθμοί» , «Κ.Δ.Α.Π»,  «Βοήθεια στο Σπίτι»,κ.λπ. με αποτέλεσμα  οι Δήμοι να καλύπτουν με δυσκολία το υπόλοιπο μέρος των εξόδων  από ίδια έσοδα προκειμένου να κρατήσουν τις δομές ανοιχτές.

Μετά την κατάργηση-συγχώνευση του Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α στον  Δήμο Αλοννήσου υφίστανται πλέον δυο Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας  – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.