Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλοννήσου ξεκίνησε τη λειτουργία του την πρώτη Δεκεμβρίου του 2017 με σκοπό  την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών που έχουν αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Το Κέντρο Κοινότητας θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Αλόννησου. Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει ένα πρώτο σταθμό υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες της περιοχής που θέλουν να κάνουν χρήση των παροχών και των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας. Ειδικότερα όσοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνεργοι/άνεργες,  μετανάστες, ΑμEΑ και παιδιά, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας είναι ΔΩΡΕΑΝ και κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές Κοινωνικής Προστασίας.

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Προκειμένου να γνωστοποιηθεί η Δράση του Κέντρου Κοινότητας σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Αλοννήσου, σε όλους τους τοπικούς Φορείς, στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στους Φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και λοιποί φορείς και Σύλλογοι, θα πραγματοποιηθούν Εγκαίνια στις 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 20.00 στο Κέντρο Κοινότητας Αλοννήσου, στο κτίριο του Δημαρχείου στον Νέο Οικισμό στο Πατητήρι.

 

 

Κέντρο Κοινότητας Αλόννησου

Δημαρχείο Αλόννησου, Πατητήρι

Τηλέφωνο:  2424350208

e-mail: [email protected]

Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου (Community Center of Alonissos)

 

Υπεύθυνος Πράξης: Δήμαρχος– Βαφίνης Πέτρος

Κοινωνική Λειτουργός/Συντονίστρια: Τσανικίδου Ευσταθία

Ψυχολόγος: Σταλιά Βασιλική