Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποπεράτωσης του κλειστού γυμναστηρίου.

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των καινούργιων μπασκετών, χρονομέτρων, ηλεκτρονικού πίνακα, γραμματείας και καθισμάτων στον χώρο του μπάσκετ και παράλληλα στις αίθουσες του κάτω ορόφου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φωτισμού, ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού και βαφής τους, αναμένοντας την τοποθέτηση των κουφωμάτων και δαπέδου για την οριστικοποίηση των εργασιών.