ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ : ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος σε διάφορα σημεία του Δήμου Αλοννήσου μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης και την υπογραφή της σύμβασης ύψους 29.400,00 ευρώ.

Το έργο προβλέπει εκτός από την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία, που έχουν υποδειχτεί στη μελέτη. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου είναι έξι ημερολογιακοί μήνες.